Laster Arrangementer

« All Arrangementer

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Boklansering “Vekst, fall og nye muligheter. Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms, 1975-2015”

30. august 2018 @ 18:30 - 20:00

Bok 2 om rekeindustrien i Nord-Troms lanseres 30. august.

Sted: Påhjørnet kafe på Skjervøy kl. 18:30

Presentasjon av boken ved forfatterne

Salg av boken og mulighet for å få den signert av forfatterne

Enkel servering

Om boken:

Vekst, fall og nye muligheter. Rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms, 1975-2015

Utgiver: Orkana Akademisk i samarbeid med Nord-Troms Museum

Fra midten av 1970-tallet ble rekefiske og rekeindustri selve livsnerven i mange kystsamfunn

i Nord-Troms. På samme tid var annen fiskeindustri i regionen og ellers i landet i tilbakegang.

Men i Nord-Troms ble moderne teknologi tatt i bruk for å produsere ferdigpillede, frosne reker til et globalt marked. På fartøysiden skjedde det en omfattende modernisering og effektivisering. Ikke noe annet sted langs norskekysten var det en tilsvarende konsentrasjon av arbeidskraft, teknologi og kompetanse for rekefiske og rekeproduksjon. Et hovedspørsmål er: Hvordan var det mulig at Nord-Troms utviklet seg til å bli et av landets viktigste områder for industriell produksjon av frosne, ferdigpillede reker i en fase da annen fiskeindustri i Nord-Norge var i tilbakegang? Mens 1950- og 1960-årene hadde vært preget av en sterk utbygging av filetanlegg, sildemel- og sildoljefabrikker, var 1970- og 1980-årene preget av tilbakegang og stagnasjon i de øvrige delene av fiskerinæringen.

Framstillingen har fire gjennomgående temaer. Det første dreier seg om ressurstilgang og ressursforvaltning. Grunnlaget for rekenæringens vekst på sjø og land var hele tiden de rike forekomstene av reker i Ullsfjorden, Lyngen, Reisafjorden og Kvænangen. Etter hvert fikk også feltene til langt til havs og i Arktis økt betydning for flåten. Det andre gjennomgående temafeltet er knyttet til industrialisering og modernisering. Avansert teknologi erstattet menneskelig arbeidskraft, og sesongavhengig håndpilling, lakeproduksjon og hermetisering forsvant til fordel for helårig fabrikk- og samlebåndsarbeid, noe som førte til omfattende endringer i arbeidsforholdene. Rekeflåten gjennomgikk forandringer som kan beskrives med begrepene fornyelse og ekspansjon. Et tredje problemfelt handler om økonomi og politikk. Innunder dette berøres spørsmål omkring lønnsomheten og markedssituasjonen for reker, både for rekefisket og for produsentene av ferdigvarer. Det fjerde gjennomgående temaet er betydningen av entreprenørskap og innovasjon for utviklingen av rekeindustri og rekeflåte i Nord-Troms i tiårene etter 1975. Etter omtrent 30 år var rekeindustrieventyret forbi i Nord-Troms, og i boka diskuteres hva som var årsakene til tilbakegangen. I en epilog tematiseres også utviklingen i marine næringer etter rekeindustriens fall i regionen.

Boka er på 172 sider og er rikt illustrert med bilder.

Forfattere:

Nils Harald Alm (f. 1950 i Narvik) flytta til Skjervøy i 1975, og har arbeidet som

lærer, rådgiver, avdelingsleder og assisterende rektor ved Skjervøy videregående

skole og Nord-Troms videregående skole.

Bjørn-Petter Finstad (f. 1964 i Oslo) er historiker og arbeider som førsteamanuensis

ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet.

Ola Flåten (f. 1947 i Kristiansund N.) vokste opp på Skjervøy, og er professor

emeritus i ressursøkonomi ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Dato:
30. august 2018
Tidspunkt
18:30 - 20:00

Arrangør

Nord-Troms Museum
Nettside:
kontor@ntrm.no