A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Rekonstruksjon av øks

Nyvoll

I 1966 fant Edith Nilsen en jernøks i nypløyd potetåker på gården Nyvoll i Manndalen. Gården er en av tidligste bebodde gårdene i bygda.
Øksa ble sendt til Tromsø museum, der den befinner seg i dag. Det viste seg å være en såkalt «kvenøks», brukt i finsk, svensk og norsk tradisjonshåndverk allerede fra middelalderen. Øksetypen (bile) har vært vanlig mellom år 1500 og 1750, men kan ha oppstått allerede på 1300 tallet og kanskje tidligere. Simon Povel på museet mente øksa kunne være 600- 800 år gammel.

Denne øksen og andre funn fra Nord-Troms er utganspunktet i dette prosjektet hvor museet vil dokumentere og gjenskape den såkalte kvenøksa.

Prosjektet fremmer kvensk kultur gjennom å rekonstruere et kulturminne for å dokumentere, formidle og ivareta immateriell kulturkunnskap og skape et nytt produkt som symboliserer kvensk tilhørighet og kultur.

 

Les prosjektbeskrivelse her: Søknad TFFK Kvenøks

 

Prosjektet er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune