3. juli 2015

Utstillingen i Halti

Arbeidet med den nye faste, regionale utstillingen som skal på plass i museets er i full gang. Bilder er tatt av alle gjenstandene som skal inn […]
3. juli 2015

Aktivitet på Holmenes

Denne våren har det vært mye som har skjedd på Holmenes. Det har vært flere omvisninger og Kåfjord kommune har brukt den som formidlingsarena. Den 05.juni […]
3. juli 2015

Rollespillet «Maursund 1853» i 2015

Også denne våren har museet hatt rollespill. I år fikk 9. trinn fra Hatteng skole fra Storfjord og Storslett skole fra Nordreisa en smak av hvordan […]
3. juli 2015

Innflytting i Halti

Den 1. mai flyttet museet kontorer fr a den gamle og ærverdige (om enn noe trekkfulle) Bjørklygården til nybygget Halti på Storslett. Museets ansatte stilte opp […]
12. juni 2015

Sommerprogram 2015

Nå er sommerprogrammet for Nord-Troms museums sommersesong 2015 klart./ The summerschedule for 2015 at Nord-Troms museum is ready. Kan lastes ned her/can be downloaded here: Sommer […]
9. juni 2015

Kurs i skjelterteknikk på Spildra 27.juli-7.august 2015

Nord-Troms Museum arrangerer kurs i skjelterbygging i tiden 27. juli- 7. august 2015. Skjelterbygg er en svært gammel byggemåte og ble først og fremst anvendt til […]
3. juni 2015

Nytt kurs i smia på Markedsplassen

Det blir avholdt kurs i smiteknikk i smia på Markedsplassen i Skibotn onsdag – lørdag 24.- 27. juni 2015. Formålet med kurset er at deltakerne skal […]
30. april 2015

Frøylinja

Museet skal i to år framover ha et formidlingsprosjekt ved kommandosentralen i Frøylinja i Storfjord. Museet har ansatt Kjærstin Berntzen som formidler i prosjektet og håper […]
23. januar 2015

Justisprotokoller og branntakster nå tilgjengelig på våre nettsider.

Museet har i disse dager konsentrert seg om å legge ut en del av de etterspurte skriftlige kildene som ble hyppig brukt på våre gamle nettsider. […]